Kurs euro, waluta euro, strefa euro, wymiana euro w kantorze

Waluta Euro (EUR) to popularna waluta wprowadzona do większości państw należących do Unii Europejskiej, która jest w obiegu w formie gotówkowej od 2002 roku. Stworzenie strefy euro umożliwia korzystanie z waluty euro przez ponad 341mln Europejczyków, którzy nie muszą planować wymiany walut w kantorze w trakcie podróżowania między krajami korzystającej z tej samej waluty. Już w latach 60 XX wieku powstały pierwsze plany stworzenia unii walutowej, ale dopiero w 1979 powstał europejski system walutowy, którego głównym celem było regulacja sytuacji politycznej i gospodarczej.

W skład strefy euro wchodzą te państwa członkowskie Unii Europejskiej, które przyjęły euro jako swoją walutę. Wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej należą do unii gospodarczej i walutowej (UGW) i koordynują swoją politykę gospodarczą w taki sposób, aby wspierać cele gospodarcze UE. Wiele państw członkowskich poszło jednak o krok dalej i zastąpiło swoje waluty krajowe wspólną walutą - euro. Państwa te tworzą tzw. strefę euro.

Gdy w 1999 r. euro zostało wprowadzone po raz pierwszy - jako waluta księgowa - strefa euro składała się najpierw z 11, a następnie z 15 państw członkowskich UE. W 2001 r. (zaledwie rok przed wymianą gotówki w walutach krajowych na euro) do strefy euro dołączyła Grecja, a potem w 2007 r. Słowenia, w 2008 r. Cypr i Malta, w 2009 r. Słowacja, w 2011 r. Estonia, w 2014 r. Łotwa i w 2015 r. Litwa. Dziś do strefy euro należy 19 państw członkowskich UE.

Przyjęcie euro sprawia, że gospodarki państw należących do strefy euro są bardziej ze sobą zintegrowane. Aby jedna waluta przynosiła optymalne korzyści, integracją gospodarczą należy właściwie zarządzać. Dlatego też strefa euro, w odróżnieniu od pozostałych krajów UE, jest osobno zarządzana na planie gospodarczym, zwłaszcza w zakresie polityki gospodarczej i pieniężnej.

Polityką pieniężną w strefie euro kieruje niezależny Eurosystem, który składa się z Europejskiego Banku Centralnego (EBC) z siedzibą we Frankfurcie nad Menem oraz z krajowych banków centralnych państw członkowskich strefy euro. Politykę pieniężną dla całej strefy euro określa za pośrednictwem Rady Prezesów EBC - wspólny organ, który kształtuje jednolitą politykę pieniężną i którego głównym celem jest utrzymanie stabilności cen.

Euro jest wyjątkową walutą nie tylko dlatego, że jest w użytku przez tak wiele państw, ale także ze względu na wyjątkowy wygląd. Monety różnią się w poszczególnych krajach przedstawiając obiekty architektoniczne charakterystyczne dla danego regionu. Na przykład francuskie monety 1 i 2 symbolizują dobrobyt i kwitnącą ojczyznę poprzez drzewo wbudowane w sześciokąt. Natomiast Grecja skorzystała z symboli związanych z mitologią. Rewersy monet są wspólne dla wszystkich krajów członkowskich strefy euro, a same monety mogą być używane w całej strefie walutowej, nie zależnie od tego co przedstawiają.

Monety występują w nominałach 1 i 2 euro oraz 1, 2, 5, 10, 20, 50 centów. Banknoty waluty euro, w przeciwieństwie do monet, nie różnią się w zależności od kraju i występują w nominałach 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500. Specjalnie dla kolekcjonerów zostały wydane wyjątkowe egzemplarze monet i banknotów w walucie euro, które można oczywiście sprzedać w kantorze wymiany walut, ale w rzeczywistości ich wartość kolekcjonerska mocno przekracza określone nominały.

Euro jest prawdopodobnie najczęściej wymienianą walutą w polskich kantorach. Wymiany w kantorze można dokonywać w sposób tradycyjny, korzystając z gotówki, ale co raz więcej użytkowników kantorów internetowych poleca wymianę w kantorze bez wychodzenia z domu. Internet umożliwia śledzenie aktualnego kursu euro i skorzystanie z wymiany waluty w najbardziej dogodnym momencie. Kursy wszystkich walut zmieniają się bardzo dynamicznie. Dokładnie tak samo jest z kursem euro, na który wpływa przede wszystkim relacja między podażą a popytem. Wymiana walut cieszy się sporym zainteresowaniem nie tylko wśród turystów. Aby zarabiać na wymianie i obracaniu walutami, należy szczegółowo wiedzieć od czego dokładnie zależy wartość konkretnej waluty w danym momencie i kiedy należy dokonać wymiany w kantorze. Sprawdź aktualny kurs Euro EUR na naszej stronie internetowej.

<< Blog | Kantor Kraków Goldfinger
zamknij